Jesenského 1005/9, 929 01 Dun. Streda

+421 905 201 390 | +421 908 604 342

+421 31 553 01 01

tismont@tismont.sk

IČO: 50761510, DIČ: 1086720371

Naša firma je zapísaná v Živnostenskom registri č. 210-34670 Obvodného úradu v Dunajskej Strede.

Helena Lászlóová – TIS-MONT

Údaje označené s * sú povinnné