Gárdonyská 951/44, 930 10 Dolný Štál

+421 905 201 390 | +421 908 604 342

+421 31 553 01 01

tismont@tismont.sk

IČO: 52458091, DIČ: 2121047764

Naša firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, č. vložky 50899/T.

Tis-mont s. r. o.


Údaje označené s * sú povinnné